Alaşehir Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü Tel&Faks: 0 236 653 63 71  dsm.alasehir@adalet.gov.tr
Webmaster: Arda GEREN 
 
       Yenilenen Türk Ceza Adalet Sistemiyle yürürlüğe giren 5402 Sayılı Kanun kapsamımda, ülkemiz genelinde Denetimli Serbestliğe ilişkin işlemlerin yerine getirilmesine başlanmıştır. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığına bağlı olarak Adalet Komisyonlarının bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde 133 adet Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlükleri ile Koruma Kurulları kurulmuştur.

       Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde bulunan Şube Müdürlüğümüz Alaşehir Adliye Sarayında; (1) Şube Müdürü, (1) Sosyolog, (1) Sosyal Çalışmacı ve (5) Denetleme Memuruyla Alaşehir, Sarıgöl ve Eşme ilçelerini kapsar şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

       Alaşehir Koruma Kurulu Başkanlığının; Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Muzaffer COŞKUN Başkanlığında 15 üyesi bulunmakta ve çalışmalarına devam etmektedir. Kurulun yazı işleri görevini Şube Müdürlüğü yerine getirmektedir.

       Denetimli Serbestlik Sistemi ; Mahkemelerce haklarında hapis cezasına alternatif tedbir veya cezalara hükmedilen şüpheli, sanık veya hükümlülerin takibini yapmak, cezalarını toplum içinde çekmelerini sağlamak, bunun denetimini yapmak, psiko-sosyal destek sağlamak, suçtan zarar gören ve cezası biterek ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin karşılaştıkları psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümü, meslek veya sanat edinmelerinde, iş bulmalarında ve karşılaştıkları diğer güçlüklerin çözümünde onlara yardımcı olmayı görev ve amaç edinmiştir.

       Bireylerin sosyalleşmesini teşvik etmek, yeniden suç işlenmesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, üretken, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumu kolaylaştırmak ve dolayısıyla toplumu suça karşı korumak için; toplumumuz tüm bireylerinin katkısının başarının anahtarı olacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Bu amaçla Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı ve Koruma Kurulu Başkanı Muzaffer COŞKUN, Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Cengiz AKGÜL ile Koruma Kurulu Üyeleri başta olmak üzere, desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. 

"Daha güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam için; yeni ceza infaz kurumlarının açılması yerine okul, hastane, spor tesisleri ve eğitim merkezleri gibi toplumumuz ve çocuklarımızın geleceğine yapılacak olan faydalı yatırımların gerçekleşmesi amacıyla birlik içinde yapacağımız çalışmalar bizi müreffeh yarınlara taşıyacak en önemli unsurlardan biri olacaktır."
       

Denetimli Serbestlik

Alaşehir Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü Tel&Faks: 0 (236) 6536371 Mail: dsm.alasehir@adalet.gov.tr               " Biri, hiç kimseyi umursamadan duruyorsa, o toplum mutlaka sarsılır."
Denetimli Serbestlik;
Hükümlülerin, suç işlemelerine neden olan davranışlarının düzeltilerek yeniden suç işlemelerinin önlenmesi için bazı cezaların toplum içinde çekilmesi, madde bağımlılarının rehabilitasyonu ile ceza ifaz kurumlarından salıverilenlerin takibi suretiyle toplumun korunmasıdır.

Adliye
653 15 55                
Kaymakam
653 10 01
İlçe Jandarma Komt
653 10 96
Emniyet Müdürlüğü
653 10 41
Yazı İşleri Md.
653 28 07
Mal Müdürlüğü
653 10 43
Milli Eğitim Müdürlüğü
653 10 32
Halk Eğitim Md.
653 17 09
İlçe Nüfus Müdürlüğü
653 39 22
İlçe Sivil Savunma Md.
653 19 84
Özel İdare Müdürlüğü
653 10 90
İlçe Tarım Md.
653 10 76
İlçe Müftülüğü
653 11 84
Askerlik Şub. Md.
653 11 39
Kadastro Md.
653 53 53
Tapu Sicil Md.
653 12 83
Posta Telgraf Md.
653 14 80 
Turizm Danışma Md.
653 10 98
Dsi.
653 15 34
Orman İşletme Şefliği
653 10 98
Devlet Hastanesi
653 28 31
Sağlık Grup Bşk
653 85 63 
Tc Ziraat Bankası Md.
653 10 15
Vakıflar Bankası Md.
653 14 15
T.Halk Bankası Md.
653 13 06
Türkiye İş Bankası Md.
653 13 37
Koruma Kurulları;
Suçtan zarar görenler ile Ceza İnfaz Kurumundan salıverilenlerin, topluma uyumlarını kolaylaştırmayı,suç döngüsünü en aza indirgemeyi ve toplumsal dayanışmayı gaye edinen ülkemizin en büyük sivil toplum destekli kuruluşlarından biridir.
Koruma Kurulları
İlkelerimiz
       İnsan onuruna saygı ve dürüstlük: görevlıler; insan haklarına saygı, dürüstlük ve kararlılık çerçevesinde hareket eder; görevlerini yerine getirirken aşağılayıcı, onur kırıcı veya küçük düşürücü davranışlarda bulunamaz.
       Gizlilik: Görevliler; suçtan zarar gören, şüpheli, sanık veya hükümlü ya da bunların ailesi hakkında öğrenmiş olduğu bilgilerin veya düzenlediği raporların gizliliğini korumak zorundadır. Bu bilgiler kanunun zorunlu kıldığı hâller dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez.
       Tarafsızlık: Görevliler ; görevleri ile ilgili belgeleri inceleyebilir; ancak buradan elde ettiği bilgilerle ilgili olarak soruşturmanın gizliliği ilkesine uymak, tarafsızlığına gölge düşürecek davranış ve ilişkilerden kaçınmak ve davanın taraflarına eşit uzaklıkta olmak   zorundadır.
       Çocuğun yüksek yararı: Yetişkin ve çocuklar hakkında yürütülecek işlemler ayrı ayrı yapılır ve çocukların yüksek yararının korunmasına özen gösterilir.

Şubemizden
B.Necatigil